دوشنبه, 27 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی سی و یکم تیرماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

      نسبت به سال آبی  
        96-97

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

401.2

175.4

212.6

225.8

128.7

188.6

88.7

0.0

2

شیروان

0.0

353.0

219.1

241.2

133.9

61.1

111.8

46.3

0.0

3

سد اسفراین

0.0

486.0

168.5

275.9

317.5

188.4

210.1

76.2

0.0

4

سنخواست

0.0

333.8

134.6

196.9

199.2

148.0

136.9

69.5

0.0

5

اسفراین

0.0

314.9

108.2

236.0

206.7

191.0

78.9

33.5

0.0

6

جاجرم

0.0

232.0

111.4

134.3

120.6

108.3

97.7

72.8

0.0

7

فاروج

0.0

374.2

165.5

263.6

208.7

126.1

110.6

41.9

0.0

8

آشخانه

0.0

336.4

153.7

286.3

182.7

118.9

50.1

17.5

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

353.9

154.6

230.8

199.4

129.0

123.1

53.3

0.00

 بازدید:13618
آخرین به روزرسانی: 1398/04/31