شنبه, 29 دی 1397

 

 

معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد گلمندره بازدید کرد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد خاکی گلمندره در خراسان شمالی بازدید کرد و روند اجرایی آن را مطلوب خواند.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس سید ابراهیم علوی مدیرعامل این شرکت، اعتبارات مصوب برای ادامه عملیات اجرایی این طرح را ناکافی دانست و گفت: انتظار داریم توجه بیشتری به طرح های عمرانی این شرکت به ویژه سد گلمندره صورت گیرد.

او تصریح کرد: با توجه به طلب 40 میلیارد تومانی پیمانکار انتظار می رود با تزریق منابع مالی و مساعدت از سوی دولت محترم، روند اجرایی برای تکمیل این سد تسریع شود.

مهندس ذیحجه زاده، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز خواستار رایزنی نمایندگان مجلس استان در دولت و مجلس برای جذب اعتبار از منابع قانونی شد.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی